Ve dnech 19.-29.7.2021 bude ambulance zavřena z důvodu dovolené.
Telefonické i elektronické objednávání je nadále možné.
MUDr. David Goldemund
MUDr. Michal Reif
  • od r. 2001 pracujeme na 1.neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, kde se v Komplexním cerebrovaskulárním centru specializujeme na péči o pacienty s cévním onemocněním mozku
  • máme dlouholeté zkušenosti s akutní i preventivní léčbou pacientů s CMP, pravidelně se jako přednášející účastníme vzdělávacích akcí
  • oba jsme absolvovali stáž na předním světovém pracovišti Hermann Hospital v Houstonu pod vedením předních specialistů na diagnostiku a léčbu CMP prof. Grotty a dr. Alexandrova
  • v rámci postgraduálních vzdělávacích akcí IPVZ pracujeme jako školitelé ultrazvukových kurzů
  • jako členové indikačních komisí úzce spolupracujeme s cévně-chirurgickým a neurointervenčním týmem FN u sv. Anny a spolurozhodujeme o indikacích k operačním řešením stenotického postižení krčních tepen a intervenčních výkonů na mozkových tepnách
Vyšetření provádíme na přístroji GE LOGIQ P9 a TOSHIBA NEMIO

Josefská 25, Brno 602 00, 4.patro

  604 596 764

  cmp-brno@seznam.cz

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 7:00 – 15:00 REIF
Úterý 7:00 – 15:00 REIF
Středa 7:00 – 15:00 REIF / GOLDEMUND
Čtvrtek 7:00 – 15:00 GOLDEMUND
Pátek 7:00 – 14:00 GOLDEMUND
Pondělí 7:00 – 15:00 REIF
Úterý 7:00 – 15:00 REIF
Středa 7:00 – 15:00 REIF / GOLDEMUND
Čtvrtek 7:00 – 15:00 GOLDEMUND
Pátek 7:00 – 14:00 GOLDEMUND
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
(konzultace, objednání, eRecept)

ODESLAT