Neurosonologie
NEUROSONOLOGIE

Ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen

Neurosonologie
Prevence CMP

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ

PREVENCE CMP

DETEKCE A KOMPENZACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, INDIKACE OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ

RACIONÁLNÍ ANTITROMBOTICKÁ TERAPIE

PFO

Diagnostika a management foramen

OVALE PATENS
(PFO)

TCCD bubble test, zhodnocení významnosti PFO a indikace uzávěru

Etiologie
ETIOLOGICKÁ
DIAGNOSTIKA CMP

URČENÍ PŘÍČINY CMP NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE

KONZULTACE

ZHODNOCENÍ

SNÍMKOVÉ DOKUMENTACE

Z jiných pracovišť

CT A MR ANGIOGRAFIE, DSA, ULTRAZVUKOVÉ NÁLEZY

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Cévní mozková příhoda (CMP)

Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice) je postižení mozkové tkáně vyvolané nedostatečným přítokem krve (ischemie) nebo prasknutím cévy a krvácením (hemoragie) a je  2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Četnost výskytu CMP v ČR je asi 250-300 příhod na 100 000 obyvatel. Až 40% pacientů po CMP do jednoho roku umírá, z nemocných, kteří příhodu přežijí, je téměř 50% invalidních.

Ischemická CMP

Mozkové krvácení

Aterosklerotické postižení krčních a mozkových tepen

Existuje celá řada rizikových faktorů neovlivnitelných (věk, dědičnost, pohlaví), ale i řada faktorů ovlivnitelných (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních lipidů, obezita, kouření, cukrovka, různá srdeční onemocnění). Významným rizikovým faktorem je ateroskleróza krčních a mozkových tepen, přičemž včasná léčba (včetně případné operace) může vzniku cévní mozkové příhody zabránit.

 

Pacienti po mozkovém infarktu nebo transitorní ischemické atace (TIA) mají vysoké riziko opakování příhody. Riziko recidivy je v prvém měsíci 4-8%, v prvém roce 12% a v následujících 5 letech 24-29%. Zvláště vysoké riziko vzniku CMP je u pacientů s fibrilací síní, symptomatickou stenózou vnitřní krkavice nad 70% (26% za 2 roky) a symptomatickou stenózou některé z mozkových tepen (až 22% za rok!).

Ambulantní péči o tyto pacienty by měl zajišťovat specializovaný neurolog v cerebrovaskulární poradně, který dohlíží na došetření příčiny CMP a následnou realizaci optimální sekundární prevence. Přitom úzce spolupracuje s praktickými a dalšími odbornými lékaři. Frekvence dispenzárních prohlídek v cerebrovaskulárních poradnách je ovlivněna typem CMP, klinickým stavem, nálezem stenóz, provedenými rekonstrukčními nebo rekanalizačními výkony.

MUDr. David Goldemund
MUDr. David Goldemund
MUDr. Michal Reif
MUDr. Michal Reif
  • od r. 2001 pracujeme na 1.neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde se v Komplexním cerebrovaskulárním centru specializujeme na péči o pacienty s cévním onemocněním mozku
  • máme dlouholeté zkušenosti s akutní i preventivní léčbou pacientů s CMP
  • oba jsme absolvovali stáž na předním světovém pracovišti Hermann Hospital v Houstonu pod vedením předních specialistů na diagnostiku a léčbu CMP
  • v rámci postgraduálních vzdělávacích akcí IPVZ pracujeme jako školitelé ultrazvukových kurzů
  • jako členové indikačních komisí úzce spolupracujeme s cévně-chirurgickým a neurointervenčním týmem FN u sv. Anny a spolurozhodujeme o indikacích k operačním řešením stenotického postižení krčních tepen a intervenčních výkonů na mozkových tepnách

Vyšetření provádíme na přístroji GE LOGIQ P9 a TOSHIBA NEMIO

Josefská 25, Brno 602 00, 4.patro

  604 596 764

  cmp-brno@seznam.cz

Pondělí 7:00 – 15:00 REIF
Úterý 7:00 – 15:00 REIF
Středa 7:00 – 15:00 REIF / GOLDEMUND
Čtvrtek 7:00 – 15:00 GOLDEMUND
Pátek 7:00 – 14:00 GOLDEMUND
Pondělí 7:00 – 15:00 REIF
Úterý 7:00 – 15:00 REIF
Středa 7:00 – 15:00 REIF / GOLDEMUND
Čtvrtek 7:00 – 15:00 GOLDEMUND
Pátek 7:00 – 14:00 GOLDEMUND

ODESLAT