• kontrolní UZ magistrálních tepen s doplněním TCCD
  • konzultace snímků CT a MR angiografie ev. DSA –  snímky lze přínést na CD nebo ideálně poslat předem do systému  REDIMED
  • doporučení dalšího terapeutického postupu