MUDr. David Goldemund
MUDr. Michal Reif
  • od r. 2001 pracujeme na 1.neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, kde se v Komplexním cerebrovaskulárním centru specializujeme na péči o pacienty s cévním onemocněním mozku
  • máme dlouholeté zkušenosti s akutní i preventivní léčbou pacientů s CMP, pravidelně se jako přednášející účastníme vzdělávacích akcí
  • oba jsme absolvovali stáž na předním světovém pracovišti Hermann Hospital v Houstonu pod vedením předních specialistů na diagnostiku a léčbu CMP prof. Grotty a dr. Alexandrova
  • v rámci postgraduálních vzdělávacích akcí IPVZ pracujeme jako školitelé ultrazvukových kurzů
  • jako členové indikačních komisí úzce spolupracujeme s cévně-chirurgickým a neurointervenčním týmem FN u sv. Anny a spolurozhodujeme o indikacích k operačním řešením stenotického postižení krčních tepen a intervenčních výkonů na mozkových tepnách