Co je PFO
 • jedná se o přetrvávající otvor v přepážce mezi pravou a levou síní srdce
 • tato komunikace je pozůstatkem z vývoje plodu a u většiny populace se po narození uzavírá. Nicméně, přibližně u 25% lidí nedojde k dostatečnému srůstu jednotlivých částí srdeční přepážky a komunikace přetrvává v dospělosti.
Co může způsobit
 • přes tuto komunikaci může proudit určité množství krve z pravé části srdce přímo do levé a tedy neprojde přes plicní řečiště. S tímto množstvím krve tak mohou minout plicní řečiště a přejít přímo do levé části srdce různé částice v krvi obsažené např. drobné krevní sraženiny ( uvolněné např. ze žil dolních končetin a pánve) či plynové bubliny, které se v krvi vytváří např. při dekompresi u potápěčů.
 • z levé části srdce se následně mohou dostat krví do mozku ( tzv. embolizace) a tam způsobit:
  • mozkový infarkt, který se projeví např. ochrnutím končetin, postižením řeči aj. příznaky, což je způsobeno uzávěrem některé větší mozkové tepny.
  • tzv. mikroembolizaci, kdy i relativně drobné částice, které by se v plicích rozpustily a nezpůsobily žádné obtíže, mohou způsobit postižení mozkové tkáně charakteru malých mozkových infarktů. Tyto mohou vznikat bez vážnějších příznaků, ale jejich postupné hromadění v mozku se může začít projevovat až po více letech a vést k různým projevům poškození mozku ( např. zhoršení paměti až s projevy demence)
Diagnostika
 • zlatým standardem v detekci PFO je jícnové ECHO srdce (TEE – transezofageální echokardiografie. Nevýhodou tohoto vyšetření je, že sondu umístěnou na konci endoskopu (tenké, řiditelné trubičky) je nutno zavést do jícnu
 • druhou metodou detekce je vyšetření transkraniálním dopplerem (TCD) pomocí tzv. TCD bubble testu, který pacienta nikterak nezatěžuje a je tak ideální screeningovou metodou.
TCCD bubble test

Jedná se o minimálně invazivní vyšetření (přístup do loketní žíly) na přítomnost pravo-levého zkratu (včetně patentního foramen ovale), který může být příčinou embolizace do mozku s jeho následným postižením.

Principem testu je simulace paradoxní embolizace prostřednictvím aplikace suspenze vzduchu a fyziologického roztoku do periferní žíly a následná monitorace jedné nebo více mozkových tepen pomocí TCD. Pokud se některé bubliny ze suspenze dostanou přes PFO do levé síně a následně do monitorované tepny, zobrazí se díky odrazu ultrazvukového signálu na TCD záznamu jako tzv. HITS (high intensity transient signal) Zachycené HITS v prvních 30 sekundách svědčí o pravolevém zkratu. Falešná pozitivita tohoto vyšetření je možná při výskytu jiné pravolevé komunikace (defekt intraventrikulárního septa, intrapulmonální AV zkrat), event. iatrogenně při příliš dlouhé monitoraci (bubliny projdou přes plicní oběh). Aplikace suspenze nejčastěji do kubitální žíly se provádí dvakrát. Jednou probíhá monitorace při běžné pacientově ventilaci a podruhé při Valsalvově manévru, který zvyšuje tlak v pravé síni a tím i funkčnost pravolevého zkratu.

Výhody TCCD diagnostiky pravo-levého zkratu:

 • neinvazivní a rychlé vyšetření, ideální jako screeningová metoda
 • diagnostikuje všechny pravo-levé zkraty (tedy i mimosrdeční), které mohou mít význam při vzniku paradoxní embolizace a tím i CMP
 • umožňuje kvantifikovat funkční závažnost zkratu (dle počtu bublin, které se zkratem dostanou do mozkové cirkulace)
 • pro aktivní potapěče má diagnostikování pravo-levého zkratu význam v tom, že při vědomí zvýšeného rizika dekompresní příhody s paradoxní mozkovou embolizací dodržuje přísnější režimová opatření (např. jen jeden ponor denně, ponor do max. 20-25 metrů apod), eventuálně lze zvažovat i uzávěr případného PFO.